tư vấn tránh gút

Tư vấn phòng tránh gút

Tư vấn phòng tránh gút

Cần tránh làm việc quá sức và ăn uống quá mức, không để cơ thể bị nhiễm lạnh hoặc táo bón. Những người bị gút nên dùng sake già để