tác hại dị ứng thuốc

Những nguy cơ từ dị ứng thuốc điều trị

Những nguy cơ từ dị ứng thuốc điều trị

Một số nhóm thuốc cũng rất dễ gây dị ứng như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, kháng viêm, thuốc điều trị bệnh gút bằng tây y… Tuy nhiên đa