chia sẻ bài thuốc chữa gút

Chia sẻ bài thuốc chữa gút của người Sán Dìu

Chia sẻ bài thuốc chữa gút của người Sán Dìu

Chưa có nhiều tài liệu nào nói về khả năng chữa bệnh gút của đạu xanh. Nhưng tôi đã dùng bài thuốc của người Sán Dìu, thấy rất tốt nên