chẩn đoán bệnh

Cách chẩn đoán bệnh gút chính xác

Cách chẩn đoán bệnh gút chính xác

X-quang đôi khi có thể hữu ích và có thể cho biết sự phá hủy sụn, xương khớp do hạt tophi gây tổn thương xương là kết quả của những