các loại bệnh thoái hóa

Thông tin cần biết về thoái hóa khớp

Thông tin cần biết về thoái hóa khớp

Càng về sau, người bị thoái hóa khớp gối có thể bị cứng khớp, biểu hiện rõ nhất là lúc sáng sớm, lúc vừa ngủ dậy làm cho vận động