bệnh nhân gút nên tập thể dục

Người bị gút nên tập thể dục điều độ

Người bị gút nên tập thể dục điều độ

Bệnh gút có thể được ngăn ngừa nếu kiểm soát chế độ ăn tốt đồng thời luyện tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục giúp phòng ngừa tốt bệnh